• Hooghalen_2012_183.jpg
 • Hooghalen_2012_077.jpg
 • Hooghalen_2012_124.jpg
 • Hooghalen_2012_207.jpg
 • Hooghalen_2012_038.jpg
 • Hooghalen_2012_044.jpg
 • Hooghalen_2012_099.jpg
 • Hooghalen_2012_021.jpg
 • Hooghalen_2012_017.jpg
 • Hooghalen_2012_198.jpg
 • Hooghalen_2012_134.jpg
 • Hooghalen_2012_147.jpg
 • Hooghalen_2012_012.jpg
 • Hooghalen_2012_046.jpg
 • Hooghalen_2012_310.jpg
 • Hooghalen_2012_113.jpg
 • Hooghalen_2012_006.jpg
 • Hooghalen_2012_308.jpg
 • Hooghalen_2012_219.jpg
 • Hooghalen_2012_161.jpg
 • Hooghalen_2012_005.jpg
 • Hooghalen_2012_249.jpg
 • Hooghalen_2012_133.jpg
 • Hooghalen_2012_137.jpg
 • Hooghalen_2012_031.jpg
 • Hooghalen_2012_060.jpg
 • Hooghalen_2012_081.jpg
 • Hooghalen_2012_018.jpg
 • Hooghalen_2012_148.jpg
 • Hooghalen_2012_326.jpg
 • Hooghalen_2012_076.jpg
 • Hooghalen_2012_045.jpg
 • Hooghalen_2012_239.jpg
 • Hooghalen_2012_155.jpg
 • Hooghalen_2012_289.jpg
 • Hooghalen_2012_294.jpg
 • Hooghalen_2012_163.jpg
 • Hooghalen_2012_313.jpg
 • Hooghalen_2012_083.jpg
 • Hooghalen_2012_115.jpg

T.S.D.O.

Trekker Slep Drenthe en Overijssel

Reglement T.S.D.O. 2018.

 (Gepubliceerd 31-05-2018)
 (Reglement is aangevuld met onder andere extra klasses, regels tbv hobbysportklasses en
  enkele wijzigingen wat betreft band/voertuigbreedtes)


 ALGEMEEN DEELNEMERSREGLEMENT SEIZOEN 2018

 A:  ALGEMEEN:

 1.   Het verrijden van de slèp geschiedt met een standaard tractor op eigen risico.

 2.   De startvolgorde wordt door loting vastgesteld.

 3.   Met onmiddellijke uitsluiting wordt gestraft:

 A.   Het niet opvolgen van aanwijzingen van de wedstrijdleiding c.q. baancommissarissen.
 B.   Het aanbrengen van vernielingen aan materialen
 C.   Het door wijze van rijden in gevaar brengen van zichzelf en/of derden

 4.   Noch het bestuur, noch de wedstrijdleiding stelt zich aansprakelijk voor de handelingen
       der deelnemers vóór, tijdens of na afloop van de wedstrijd, noch door de deelnemers
       toegebrachte schade aan de tractoren, materialen of aan derden toegebrachte schaden.

 5.   Bij afzien van deelname, na eerder gedane opgave voor een wedstrijd, dient men zich
       tijdig af te melden bij de betreffende organisatie.

 6.   In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij eventuele geschillen over
       de uitleg van enig artikel en/of bepaling beslist de wedstrijdleiding.
       De uitspraak van de wedstrijdleiding is bindend.

 

T.S.D.O. TrekkerSlep Drenthe en Overijssel

Om mee te kunnen doen aan een wedstrijd is het verplicht om een w.a. verzekeringspolis/bewijs te kunnen vertonen bij de registratie op de wedstrijd. Als hieraan niet voldaan kan worden zal uitsluiting van de wedstrijd volgen.

"Advies, print in het begin van het seizoen de polis uit en leg deze in de trekker"

B: DE DEELNEMER

 1.   De deelnemer dient zich vooraf bij de organisator op te geven onder vermelding van:
       Naam,adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer, merk tractor, typenummer,
       aantal cilinders, wel/geen turbo, aantal pk’s gewichtsklasse, groep
       ( standaard/ niet- standaard).

 2.   De deelnemer dient te voldoen aan de benodigde rijvaardigheidseisen, tenminste
       18 jaar oud, dan wel ten minste 16 jaar en in het bezit van een geldig tractorrijbewijs.

 3.   De motor van een deelnemend voertuig mag alleen worden gestart als de bestuurder
       op de stoel zit. Pas als de motor geheel tot stilstand is gekomen, mag de bestuurder
       het voertuig verlaten.

 4.   De deelnemer dient op de hoogte te zijn van het wedstrijdreglement en verplicht zich
       tijdens de wedstrijd er naar te handelen.

 5.   Het is de deelnemers verboden voor en/of tijdens de wedstrijd alcohol te nuttigen.
       Het gestelde in artikel 8 van de Wegenverkeerswet (rijden onder invloed) is ook op
       de wedstrijd baan/ terrein van toepassing.Tevens is het verboden tijdens de slèp te roken.

 6.   Het dragen van klompen op de tractor tijdens de wedstrijd incl. weging is
       niet toegestaan
.

 7.   De trekker mag slechts 1x per klasse deelnemen. De rijder mag maar 1x per
       wedstrijd deelnemen.

 8.   De trekker moet minimaal w.a. verzekerd zijn zowel op het terrein als ook tijdens
       de wedstrijd
( informeer voor de inschrijving eerst bij uw verzekerings instantie, het
       zijn namelijk geen landbouw doeleinden waar men aan mee doet.)
       De deelnemer moet tijdens de wedstrijd kunnen aantonen dat de tractor verzekerd is.
       Er wordt door de organisaties voor de wedstrijd gevraagd om (een kopie van) de
       verzekeringspolis.

       Wanneer deze niet aangetoond kan worden is deelname van de wedstrijd uitgesloten.   

 C: ALGEMENE WEDSTRIJDBEPALINGEN:

 1.   De tractor wordt voor aanvang van de wedstrijd gewogen en gekeurd in de staat
       waarin deze deelneemt aan de wedstrijd. De tractor wordt gewogen zonder bestuurder.

 2.   Na weging mag de tractor op generlei wijze verzwaard worden. Indien de afstelling van
       de sleepwagen na een proeftrek of een full-pull wordt veranderd is het de deelnemer
       toegestaan de gewichtsverdeling op zijn tractor te veranderen. Na een full-pull wordt
       iedere, deelnemende tractor, opnieuw gekeurd en gewogen.

 3.   Na de keuring en weging mag op generlei wijze aan de tractor worden gesleuteld.

 4.   Het terugrijden en het rijden in de pits dient rustig en op verantwoorde wijze te geschieden.

 5.   Het gebruik van voorwiel-aandrijving tijdens de trek is niet toegestaan. Uitzondering
       hierop zijn de klassen 5, 6 en 7. (Zie klasse-indeling pag. 4)

 6.   Het startsein wordt door een baancommissaris gegeven met een groene vlag.

 7.   Indien een deelnemer door de baancommissaris afgevlagd wordt, dient de deelnemer
       onmiddellijk te stoppen. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven volgt diskwalificatie.

 8.   Indeling van de deelnemers in een bepaalde klasse vindt plaats nadat het gewicht van
       elke deelnemende tractor bekend is.

 9.   De wedstrijd begint met klasse I en eindigt met klasse VII. (Bij onvoorziene omstandigheden
       kan van deze volgorde afgeweken worden)

 10. Onder slèp wordt verstaan het met de tractor verplaatsen van de Slèpwagen over een
       meetbare afstand.

 11. Een slèp vangt aan op het moment dat de tractor door de sleepwagen bemanning aan
       de sleepwagen gekoppeld wordt en eindigt op het moment dat de tractor door de
       sleepwagen bemanning van de sleepwagen los gekoppeld wordt.

 12. Als tijdens de slèp een onderdeel van de tractor valt op of naast de baan (ook gewichten)
       of overmatig vloeistof verlies wordt overgegaan tot diskwalificatie.

 13. Als enig deel van de tractor tijdens de trekpoging buiten de baan raakt of kalklijn raakt dan
       volgt diskwalificatie voor de gemaakte trekpoging.

 14. Het resultaat van de slèp wordt bepaald via opmeting van de gesleepte afstand.

 15. Wanneer meerdere deelnemers in een bepaalde klasse een volle baan slèppen, wordt
       tussen hen een tweede slèp gehouden, waarbij zowel de afstand als de benodigde tijd
       in de einduitslag worden meegenomen. De tijd gaat in wanneer de tractor in beweging komt.

 16. Tijdens de slèp mag zich niemand buiten de deelnemer en de wedstrijdleiding en/of
       baancommissarissen op de wedstrijdbaan bevinden.

 17. Op de wedstrijdbaan is het verboden, dat er zich, behalve de bestuurder, andere personen
       op de tractor bevinden.

 18. De bestuurder van de tractor vangt zijn slèp aan met een strak getrokken aankoppeling.
       Rukken is niet toegestaan, ook niet tijdens de slèp.

 19. Indien de bestuurder de tractor binnen 10 meter stopt, heeft hij het recht op één nieuwe
       sleeppoging . Dit geldt niet in de slèp volgend op een full-pull. Bij de niet-standaardklassen
       en de super-standaardklasse geldt een afstand van 20 meter.

 20. Onderdelen van de tractor moeten deugdelijk vast zitten. 

 21. Sjorbanden als spanning en bevestiging voor dubbele monstering is niet toegestaan.
      De bevestiging van dubbele montering dient van ijzer en degelijk te zijn.

 Klasse indeling standaard

 1e klasse standaard tot 2800 kg  (uitvoering volgens technisch reglement standaard)

-maximaal 4 cilinder t/m. 48 KW ( 65 pk PTO ) 2 wd.

-turbo/drukvulling niet toegestaan

-Bandbreedte per zijde van nok tot nok 130cm2e klasse standaard tot 3500 kg   (uitvoering volgens technisch reglement standaard)

3 cilinders turbo en 4 cilinders zonder turbo/drukvulling 2 wd. t/m. max.

63KW ( 85 pk  PTO ) 2wd.

Bandbreedte per zijde van nok tot nok 130cm 

 

3e klasse standaard tot 4500 kg    (uitvoering volgens technisch reglement standaard)

4 cilinders met turbo en 6 cilinders zonder turbo/drukvulling 2 wd.

4 cil mag met drukvulling max. t/m. 81 KW (110 pk PTO)

6 cil zonder turbo t/m. 81 KW ( 110 pk PTO)

Bandbreedte per zijde van nok tot nok 130cm  

4e klasse standaard tot 5500 kg     (uitvoering volgens technisch reglement standaard ) 

Tot 6 cilinders met turbo en 8 cilinders zonder turbo/drukvullingmax. 2wd.

103 KW ( 140 pk PTO)

 

5e klasse standaard tot 7000 kg     (uitvoering volgens technisch reglement standaard) .

-aantal cilinders vrij

- 4 wielaandrijving toegestaan.

Maximale breedte is 4.00 meter. Max 132 KW ( 180 pk PTO )

Per zijde van nok tot nok 130cm

Trekhaak hoogte 60cm, steiger begrenzer verplicht.

 

6e klasse standaard tot 9000 kg      (uitvoering volgens technisch reglement standaard)

-aantal cilinders vrij

-4 wielaandrijving toegestaan.

Maximale breedte is 4.00 meter, wel van nok tot nok maximaal 150cm

Geen gewichten op de achterbrug boven de trekhaak in verband met

Veilig aan haken van sleepketting. Trekhaak hoogte 60cm.

Aan de zijkant achter bij de wielen is wel toegestaan mits deze niet achter de wielen uitsteken.

Max. 184 KW (250 pk) PTO

  Copyright: PMK

  7e klasse sandaard tot 11000kg     (uitvoering volgens technisch reglement standaard)

aantal cil. vrij

-4 wielaandrijving toegestaan

Maximale breedte is 4.30 meter, wel van nok tot nok maximaal 150cm

Trekhaak mag op een hoogte van max. 60 cm.

Geen gewichten op de achterbrug boven de trekhaak in verband met veilig aan haken van

sleepketting.

Aan de zijkant achter bij de wielen is wel toegestaan mits deze niet achter de wielen uitsteken.

 

8e klasse standaard tot 13000 kg       (uitvoering volgens technisch reglement standaard)

aantal cil. vrij

-4 wielaandrijving toegestaan

Maximale breedte is 4.30 meter, wel van nok tot nok maximaal 150cm

Geen gewichten op de achterbrug boven de trekhaak in verband met veilig aan haken van

sleepketting.

Aan de zijkant achter bij de wielen is wel toegestaan mits deze niet achter de wielen uitsteken.

Trekhaak hoogte op een hoogte van max. 80 cm.

 

9e klasse standaard tot 15000 kg             (uitvoering volgens technisch reglement standaard) aantal cil. vrij

-4 wielaandrijving toegestaan

Maximale breedte is 4.30 meter, wel van nok tot nok maximaal 150cm

Geen gewichten op de achterbrug boven de trekhaak in verband met veilig aan haken van sleepketting.

Aan de zijkant achter bij de wielen is wel toegestaan mits deze niet achter de wielen uitsteken.

Trekhaak hoogte op een hoogte van max. 80 cm.

 

Duitse klasse tot 6000 kg                         (uitvoering volgens technisch reglement standaard) aantal cil. vrij

-4 wielaandrijving toegestaan

Maximale breedte is 4.00 meter, wel van nok tot nok maximaal 130cm

Geen gewichten op de achterbrug boven de trekhaak in verband met veilig aan haken van sleepketting.

Aan de zijkant achter bij de wielen is wel toegestaan mits deze niet achter de wielen uitsteken.

Trekhaak hoogte op een hoogte van max. 80 cm.

 

Duitse klasse tot 7500 kg                         (uitvoering volgens technisch reglement standaard) aantal cil. vrij

-4 wielaandrijving toegestaan

Maximale breedte is 4.00 meter, wel van nok tot nok maximaal 130cm

Geen gewichten op de achterbrug boven de trekhaak in verband met veilig aan haken van sleepketting.

Aan de zijkant achter bij de wielen is wel toegestaan mits deze niet achter de wielen uitsteken.

Trekhaak hoogte op een hoogte van max. 80 cm.

 

Duitse klasse tot 9000 kg                         (uitvoering volgens technisch reglement standaard) aantal cil. vrij

-4 wielaandrijving toegestaan

Maximale breedte is 4.00 meter, wel van nok tot nok maximaal 150cm

Geen gewichten op de achterbrug boven de trekhaak in verband met veilig aan haken van sleepketting.

Aan de zijkant achter bij de wielen is wel toegestaan mits deze niet achter de wielen uitsteken.

Trekhaak hoogte op een hoogte van max. 80 cm.


Duo slep tot 20000 kg  
                            
(uitvoering volgens technisch reglement standaard) aantal cil. vrij

-4 wielaandrijving toegestaan

Maximale breedte is 4.30 meter, wel van nok tot nok maximaal 150cm

Geen gewichten op de achterbrug boven de trekhaak in verband met veilig aan haken van sleepketting.

Aan de zijkant achter bij de wielen is wel toegestaan mits deze niet achter de wielen uitsteken.

Trekhaak hoogte op een hoogte van max. 80 cm.

 

Demo klasse       Uitvoering volgens technische keuring, uitgevoerd op de wedstrijd door de technische commissie.

 Let op!!     
Trekhaak in alle klassen moet zijn als of vergelijkbaar aan fig. 1 zie tekening
onderaan het reglement.

 Indien men een originele trekhaak wenst te gebruiken moet deze door de deelnemer worden
voorzien van een voldoende grote en sterke aanhaak kettingschalm, zodat de koppelhaak
gemakkelijk van boven naar beneden (dus verticaal) aangekoppeld kan worden.
Trekhaakhoogte wordt dan gemeten vanaf originele trekhaak.

 

Klasse indeling niet standaard en superstandaard klasse.

 l. Sport klasse tot 2600 kg    (uitvoering volgens technisch reglement niet standaard)

max. 3 cilinders zonder turbo/drukvulling 2 wd.

 ll. Sport klasse tot 3000 kg   (uitvoering volgens technisch reglement niet standaard)

4 cilinders zonder drukvulling max 5.5 liter

lll. Sport klasse tot 3000 kg.  (uitvoering volgens technisch reglement niet standaard )

3 cilinders met drukvulling 2 wd.

 lV. Sport klasse tot 3500 kg    (uitvoering volgens technisch reglement niet standaard)

Toerental meer dan 2700 dan is kooi verplicht.

-4 cilinders met drukvulling max. 5.5 liter 2 wd.

 Superstandaard.  A 3500 kg    ( Uitvoering volgens technisch reglement niet standaard
 en  superstandaard. Kooi verplicht.)

6 cil. met drukvulling max 7.0 liter.

 Superstandaard. B 4500 kg     (Uitvoering volgens technisch reglement niet standaard
 en superstandaard. Kooi verplicht.

6 en 8 cil. met drukvulling max. 9.0 liter.

 
Voor de hobbysportklassen gelden de volgende regels:

 

 • de tractor moet een standaard landbouwtractor zijn zonder merkvreemde delen
 • Het hefdeksel met hefarmen moet aanwezig zijn
 • De banden mogen niet opgesneden of afgeschuind zijn; pullerbanden zijn niet toegestaan,
  eveneens als stalen kammen of
 • er mag alleen gebruik worden gemaakt van de origineel op de tractor geleverde brandstof inspuitpomp,
  je mag een vervangende pomp gebruiken mits voorkomend in de  volgende lijst: CAV Roterend,
  Bosch MW, Bosch VE Roterend, Motorpal, Roosamaster, Stanadyne, Hacoc 5Y, Bosch A,
  CAV Minimec (Simms)  en Denso NB pomp.
 • de in- en uitlaatspruitstukken mogen niet merkvreemd zijn, de voet aanpassen mag wel.
 • de tractor moet voldoen aan de volgende limieten/beperkingen:
 • 3,5 ton: maximaal 4 cilinders met drukvulling; motorinhoud maximaal 5,5 liter: maximaal 6 cilinders
  zonder drukvulling;   motorinhoud maximaal 7,6 liter  trekhaakhoogte max. 50 cm
 • 5,5 ton: maximaal 6 cilinders met drukvulling; motorinhoud maximaal 7,0 liter maximaal 8 cilinders
  zonder drukvulling; motorinhoud maximaal 8,0 liter trekhaakhoogte max. 50 cm
 • 7,0 ton: maximaal 8 cilinders met drukvulling; motorinhoud maximaal 9,0 liter trekhaakhoogte max. 60 cm
 • 9,0 ton: geen limieten/beperkingen  trekhaakhoogte max. 60 cm
 • In de klassen 5,5, 7,0 en 9,0 ton moet de luchtinlaat van de tractor voorzien zijn van een officiele noodstop
  met restrictor met een diameter van maximaal 60,5 mm inwendig. Voor de 3,5 ton geldt een maximum
  doorlaat van 53 mm inwendig.
  Deze noodstop met restrictor is met ingang van seizoen 2018 voor alle hobbysport tractoren verplicht

 Het literen wordt uitgevoerd door de liter commissie die bestaat uit mensen van de TSDO

 De liter commissie bepaalt wie en waar er wordt geliterd.  

TECHNISCH REGLEMENT STANDAARD KLASSEN

 1.    De tractor moet voldoen aan de eisen, vastgesteld in
        Afdeling 8 (hoofdstuk Landbouwtrekkers) van het Voertuigreglement.
        Hierbij hoort ook een valbeugel of veiligheidscabine. Deze voorziening moet het gewicht van
        de tractor kunnen opvangen.

 2.    De achter trekhaak mag maximaal op een hoogte van 50 centimeter worden aangebracht,
        (klasse 5, 6 en 7; 7000 kg, 9000kg en 11000kg 60 cm) zie tekening ( de figuren 1 en 2 onderaan
        dit reglement).
        In klasse 8 en 9(13000kg en 15000kg) mag de trekhaak maximaal op 80 centimeter worden aangebracht
        Boven de trekhaak moet 40 cm vrij zijn.Trekhaak moet vlak staan. ( dus niet schuin omhoog ).
        Het aankoppelpunt dient zo te zijn uitgevoerd dat de sleepketting eenvoudig is aan te koppelen.
        Is het een vaste trekbek dan dient men zelf voor een aanhaak schalm te zorgen die voldoende
        sterk en groot genoeg is.
        Bij eventuele hoogteverstelling d.m.v. een topstang aan de onder trekhaak moet het bovenste
        scharnierpunt onder de hartlijn van de achteras liggen.
Het aanhaakpunt mag niet horizontaal
        en/of verticaal beweegbaar zijn.
        Een trekhaak korter dan 45 cm uit het hart van het achterwiel is niet toegestaan.

 3.    De tractor dient verplicht te zijn voorzien van een steigerbegrenzer. (uitzonderingen klasse 6 –
        9000 kg, klasse 7 – 11000 kg, klasse 8 – 13000 kg en klasse 9 - 15000kg zie punt 21)
        Dit mag in combinatie met de hefinrichting. Deze moet d.m.v. strippen of stangen geschoord te zijn.
        Kettingen zijn niet toegestaan (zie figuur 2 pagina 11). Er mag geen gatenbalk of dwarsbalk in de
        hefinrichting/steigerbegrenzer gemonteerd zijn.
        De steigerbegrenzer dient van een deugdelijke constructie te zijn en moet het gewicht van de
        tractor kunnen dragen. De sleepvoetjes mogen niet kunnen kantelen. Als men het niet vertrouwd
        bestaat de mogelijkheid van testen.(b.v. Shovelbak).

 4.    De ballastgewichten van de tractor mogen niet achter de achterwielen uitsteken.

 5.    De ballastgewichten mogen geen gevaar voor de bestuurder opleveren en hem op geen enkele
        manier hinderen.Dus geen losse onderdelen of gewichten in de cabine.

 6.    De ballastgewichten moeten stevig en niet beweegbaar aan de tractor bevestigd zijn. Dit geldt ook
        voor alle andere aan de tractor gemonteerde voorwerpen. Als ballast mag dit geen werktuig in de
        fronthef of bak, al dan niet met inhoud, aan de voorlader zijn. Als ballast vooraan de trekker alleen
        frontgewichten.

 7.   De frontgewicht(en) en/of gewichtendrager mogen niet verder dan 75 cm voor het voertuig uitsteken
       gemeten vanaf voorzijde standaard motorkap grille, tot aan voorzijde gewicht(en) of gewichtendrager.
       Uitzondering zijn tractoren met fronthef, hier geld als frontgewichten in fronthef hangen mogen deze
       niet buiten de hefkogels van de fronthef uitsteken.
       (uitzondering zijn standaard frontgewichten die in combinatie met moederblok in de fronthef 
       
hangen en standaard gewichten die langer zijn dan 75 cm gemeten van motorkap grille, tot
       voorzijde gewichten. Dit word beoordeeld door desbetreffende keurmeester.)

 8.   De tractor mag geen olie of brandstof lekkage vertonen.

 9.   Indien de tractor is uitgerust met hydraulische voorasvering dient deze bij de hoogtemeting van de
       trekhaak, in de laagste stand te staan.

 10. Alle onderdelen zoals b.v. accu, zitting, wielen, gewichten enz. dienen vast en op  deugdelijke wijze
       gemonteerd zijn.

 11. De tractor moet in originele standaard staat zijn.
       Er mogen geen deuren, ramen, zijbeplating e.d. verwijderd worden. Hier hoort ook het moederblok
       bij als deze er normaal ook aan zit.

 12. Standaard tractoren dienen uitgerust te zijn met standaard motoren.

 13. Toerental max. 2700 toeren. (toerental wordt gemeten!)

 14. Vermogen:
       Het vermogen van de tractor. Mag de max.pk limieten niet overschrijden. Mogelijkheid bestaat
       van controle d.m.v. een vermogentester. Tractoren boven de 110 pk moeten 1000 toeren pto.
       ter beschikking hebben
. Trekker dient het standaard toerental te hebben zoals in de
       fabrieksgegevens vermeld is.
       (vermogen dus niet terug draaien door toeren terug te draaien onder het max. standaard toerental ).

 15. Aftakas moet ten allen tijde kunnen werken, mag niet slingeren i.v.m. toerenmeting en/of vermogen
       testen. Zorg voor voldoende ruimte rond de aftakas.

 16. Originele motorkappen met merk en type aanduiding is verplicht.

 18. De hefinrichting dient compleet gemonteerd te zijn. Behalve klasse 6 en 7 zie hiervoor punt 21 van dit blad. 

 19. BANDEN: De banden van de tractor mogen in totaal (inclusief dubbellucht) niet breder zijn dan
       130 centimeter. ( Behalve klasse 9000kg, 11000kg, 13000 kg en 15000kg hier geld 150 centimeter)
       Breedte gemeten van binnenkant nok tot nok buitenkant.
       Totale breedte van de tractor mag niet breder zijn dan 4.00 meter.
       (Met uitzondering van de klasse 11000kg t/m 15000Kg, hier geldt een maximale breedte van 4.30 meter.)
       De gemonteerde banden mogen geen lekkage vertonen.

       Achterbanden: Mogen niet opgesneden zijn.
       Moet landbouw V profiel zijn (dus geen shovel of gazonbanden)
       Voorbanden:   Uitsluitend standaard voorbanden.
       Bij vierwielaandrijving worden aan de voorbanden dezelfde eisen gesteld als aan de achterbanden.

 20. De brandstof mag alleen diesel zijn. Water of alcohol injectie is niet toegestaan.
       De brandstofpomp moet origineel zijn en mag op geen enkele wijze versteld zijn.
      
 21. Uitzonderingen klasse  6 - 9000 kg, 7 - 11.000 kg, 8 – 13000 kg en 9 - 15000kg
       Bij vierwiel aangedreven tractoren die met ingeschakelde vierwielaandrijving trekken, is de
       steigerbegrenzer niet verplicht en zijn de hefarmen en stangen ook niet verplicht, mits men
       vooraan de trekker minstens 100 kg frontgewichten heeft hangen.
       Tractoren zonder voorwielaandrijving is de steigerbegrenzer wel verplicht.
       De frontgewichten en/of gewichtendrager mogen niet verder dan 1 meter voor het voertuig
       uitsteken, gemeten vanaf de voorzijde standaard motorkap grille, tot aan de voorzijde
       gewicht(en) of gewichtendrager.
       Tractoren met fronthef: hier geldt als frontgewichten in de fronthef hangen mogen deze niet
       verder dan 50 cm buiten de voorkant van het hart van de hefkogels uitsteken.
       (uitzondering zijn standaard frontgewichten die in combinatie met moederblok of een compleet
       standaard gewicht wat langer is dan 1 meter voor het voertuig uitsteekt of 
meer dan 50 cm
       buiten de voorkant van het hart van de hefkogels uitsteken. Dit beoordeeld de desbetreffende
       keurmeester.)

 

TECHNISCH REGLEMENT SPORT KLASSEN EN SUPERSTANDAARD KLASSEN

 1.   De tractor moet voorzien zijn van een valbeugel of veiligheidscabine.
       In de klasse 3500 kg ( > 2700 omw/min ) en superstandaard klassen is een kooi verplicht.
       Deze voorziening moet het gewicht van de tractor kunnen opvangen.

 2.   De achter trekhaak (aankoppelpunt) mag maximaal op een hoogte van 50 centimeter, gemeten
       vanaf de grond worden aangebracht. Het aankoppelpunt moet zijn gefabriceerd volgens figuur 1 en 2
       afgebeeld onderaan dit reglement.
       De afstand tussen hart van het aankoppelpunt en het hart van de achteras moet minimaal 45
       centimeter bedragen.
       Het aankoppelpunt dient zo te zijn uitgevoerd dat de sleepketting eenvoudig is aan te koppelen.
       40 centimeter boven het aankoppelpunt dient vrij te zijn.
       Het aankoppelpunt mag niet horizontaal en/of verticaal beweegbaar zijn. 
       Bij eventuele hoogteverstelling d.m.v. een topstang aan het aankoppelpunt moet het bovenste
       scharnierpunt onder de hartlijn van de achteras zitten.

 3.   De tractor dient verplicht te zijn voorzien van een steigerbegrenzer.
       Dit mag in combinatie met de hefinrichting. Deze moet d.m.v. strippen of stangen geschoord te zijn.
       Kettingen zijn niet toegestaan. (Zie figuur 2 van onderaan het regelement). Er mag geen gatenbalk
       of dwarsbalk in de hefinrichting/steigerbegrenzer gemonteerd zijn.
       De steigerbegrenzer dient van een deugdelijke constructie te zijn en moet het gewicht van de tractor
       kunnen dragen.. De sleepvoetjes mogen niet kunnen kantelen

 4.   De ballastgewichten van de tractor mogen niet achter de achterwielen uitsteken.

 5.   De ballastgewichten mogen geen gevaar voor de bestuurder opleveren en hem op geen enkele
       manier hinderen.

 6.   De ballastgewichten moeten stevig en niet beweegbaar aan de tractor bevestigd te zijn.
       Dit geldt ook voor alle andere aan de tractor gemonteerde voorwerpen.
       Als ballast mag dit geen werktuig in de fronthef of bak, al dan niet met inhoud, aan de voorlader zijn.
       Als ballast mogen vooraan de tractor alleen frontgewichten.

 7.   De frontgewicht(en) en/of gewichtendrager mogen niet verder dan 75 cm voor het voertuig uitsteken
       gemeten vanaf voorzijde standaard motorkap grille, tot aan voorzijde gewicht(en) of gewichtendrager.
       Een fronthef is niet toegestaan.

 8.   De tractor mag geen olie of brandstof lekkage vertonen.

 9.   Alle onderdelen zoals accu, zitting, wielen, gewichten enz. dienen vast en op deugdelijke wijze
       gemonteerd te zijn.

 10. De tractor moet voorzien zijn van de standaard achterbrug, de standaard versnellingsbak en het
       standaard motorblok. Het voorfront dient origineel te zijn. De tractor mag zijn voorzien van maximaal
       één turbo.

 11. Tractoren waarvan de motor is uitgerust met een turbo, dienen voorzien te zijn van een  noodstop.
       Deze noodstop dient een klep te zijn voor de inlaat die het inlaatkanaal afsluit.
       In deze klep mag voor de 4 cilinder een veiligheidsgaatje van 10 mm zitten en voor de 6 en 8 cilinder-
       motoren 12 mm. De noodstop wordt bediend door een binnen met buiten kabel, met het oog aan de
       achterzijde van de tractor. Dit is een binnen met buiten kabel zodat men niet met de voet op de kabel
       staat en deze dan niet te gebruiken is. De benodigde trekkracht aan het oog om de noodstop in
       werking te stellen, mag niet meer dan 8 kilogram bedragen. De noodstop moet zowel door de
       sleepwagenbemanning als de bestuurder te bedienen zijn. De noodstop moet na inschakeling
       vergrendeld in de “uit stand” blijven staan (de sleepwagenbemanning bepaalt of de noodstop
       aangesloten wordt). De noodstop dient zich aan de achterzijde, in het midden van het voertuig te
       bevinden,recht boven het aanhaakpunt op een hoogte van 100 cm boven het aanhaakpunt.
       Nadat de noodstop in werking is getreden mag de motor geen toeren meer kunnen opbouwen

 12. Tractoren waarvan de motoren zijn uitgerust met een turbo dienen in het verticale deel van de
       uitlaat, twee bouten M10, (8.8) kruislings op een zichtbare plaats door de pijp gemonteerd te hebben.

 13. Tractoren die met een toerental van 2700 of minder draaien dienen wel zij beplating met een
       dikte van 2mm te monteren en de turbo af te schermen.
       Tractoren waarbij het toerental van de motor hoger is dan 2700 toeren dienen de motor en het
       koppelingshuis op de navolgende wijze afgeschermd te zijn:
       Alle draaiende delen van de motor (incl. turbo) moeten met een staalplaat met een minimale dikte
       van 2 millimeter afgeschermd worden.
       Deze zijplaten dienen met een deugdelijke schroef bevestiging aan de tractor gemonteerd te zijn
       Het koppelingshuis moet aan beide zijden zijn afgeschermd d.m.v. staalplaten met een dikte van
       10 millimeter. Deze platen dienen langs de zijkanten te lopen, van 5 centimeter voor het vliegwiel
       tot 7 centimeter na de as waar het koppelingspedaal het druklager bedient. Deze platen dienen
       aan de boven en onderzijde met elkaar verbonden te zijn.
       Voor de onderzijde geldt een breedte van minstens 15 centimeter. Dit mogen ook twee losse platen
       aan de voor en achterzijde van 8 centimeter zijn (dikte eveneens 10 mm)
       Voor de bovenzijde geldt een plaat van 10 centimeter x 10 millimeter of een draadstang met een
       minimale dikte van 20 millimeter. Een goedgekeurde schervendeken is ook toegestaan.
       (Keuringsmerk dient op de deken te staan of een keuringsbewijs dient op verzoek overlegd te worden).

 14. De brandstof moet diesel zijn. W aterinjectie is toegestaan, mits alle draaiende delen afgeschermd zijn   
       als omschreven in punt 11.

 15. De brandstof pomp mag geen elektronisch geregelde pomp zijn en Common-Rail diesel  motoren zijn
       niet toegestaan.( dit is wel toegestaan bij super standaard.)

 16. Banden van de tractor mogen in totaal ( inc. dubbellucht ) niet breder zijn dan 120 cm.
       De gemonteerde banden mogen geen lekkage vertonen.

 17. De trekker dient voorzien te zijn van een rolkooi/beugel en een veiligheidsframe.
       Dit geld voor de sportklasse 3500 kg (>2700 omw./min.) en de superstandaardklassen. De rolbeugel
       dient te voldoen aan de specificaties als omschreven in hoofdstuk 14 “Rolbeugels Pro Stock” van het
       reglementenboek van de Nederlandse Truck en Tractorpulling Organisatie (NTTO). Deze specificaties
       zijn als bijlage bij dit reglement gevoegd.
       De trekker dient aan beide zijden voorzien te zijn van een stalen veiligheidsframe dat loopt vanaf de
       voorzijde tot aan de achteras van de trekker en aan voor, midden en achteras bevestigd te zijn.
       Dit frame dient zo sterk te zijn dat deze het gewicht kan dragen wanneer de bouten van de verbinding
       motorblok/koppelingshuis verwijderd zijn.

 18. De trekker dient voorzien te zijn van een deugdelijke en stevige zitting. Het dragen van een heupgordel  
       is verplicht
. Het word aangeraden om voor de klassen 3000kg, 3500kg en supperstandaardklassen een
       meer-punts veiligheidsgordel te dragen ( systeem 4, 5, of 6   puntsveiligheidsgordel met snelsluiting.)

 19. In de “niet standaard klassen “ 3500 kg, en superstandaardklassen is de bestuurder tijdens zijn trek
       verplicht tot het dragen van een goed passende en vastgesnoerde helm.
       De helm dient voorzien te zijn van een TNO-NL en-of E-keurmerk.
       Verder word de bestuurder aangeraden om een goedsluitende ( brandvertragende ) overall te dragen.
       (Het  dragen van een brandvertragende overall word te zijner tijd ook verplicht).

 20. De eerste trekker van elke sport klasse of super standaard klasse die trekt in een klasse, en de sleep-
       wagenbemanning bepaalt dat de wagen zo blijft staan mag zeggen of hij/zij de slèp over wil trekken
       of niet dit word direct aan de bemanning kenbaar gemaakt en men moet dan na trek nr. 5 weer de slép
       over trekken   ( de eerste slèp poging vervalt dan).

 

 Veiligheid tips: (niet verplicht, wel wenselijk !)

-   Montage van een stalen vliegwiel;

-   Sport tractoren zonder turbo voorzien van noodstop als omschreven in punt 11.

-   Brandblusser op de trekker.

-   Meer-punts veiligheidsgordel.

-   Goed sluitende brandvertragende overall te dragen.

 Figuur 1

 

 Figuur 2

 

5.17. Een rolkooi bestaat uit een buizenframe waarvoor geldt d

5.17.1. deze geconstrueerd is volgens één van de modellen en volgens de afmetingen als in onderstaande tekening,
            de buizen die als één stuk getekend zijn moeten ook uit één stuk gebogen zijn.

5.17.2. alle hoofdbogen (buizen aan de bovenzijde en komend vanaf de bovenzijde) moeten minimaal van
            gelaste constructiebuis klasse A 1 ½” (48,3 x 2,9 mm) zijn,

5.17.3. alle overige tussenbuizen moeten minimaal van gelaste constructiebuis klasse A 1 ¼” (42,4 x 2,65 mm) zijn,

5.17.4. al het platstaal aan de onderzijde minimaal 80 x 6 mm moet zijn,

5.17.5. de buigradius (=hartradius) van alle buizen zo groot mogelijk is, met een minimum van twee maal de
            buitendiameter van betreffende buis,

5.17.6. de speling tussen de hoofdbogen en de rijder meer moet zijn dan 50 mm en minder dan 200 mm (bij rijder in
            normale positie met helm op)

5.17.7. de lassen degelijk zijn en niet zijn weggeslepen

5.17.8. deze zo op de achteras van de tractor bevestigd moet zijn dat deze de tractor volledig kan dragen,

5.17.9. zo geconstrueerd is dat de rijder de tractor gemakkelijk kan verlaten in geval van brand en dergelijke,

5.17.10. het ontwerp niet beschouwd moet worden als een automatische garantie dat deze altijd voldoende bescherming
              biedt voor de rijder tijdens een ongeval

5.17.11. het bestuur, noch de technische commissie van T.S.D.O. verantwoordelijk gesteld kan worden
              voor de gevolgen voortkomend uit de toepassing of het niet functioneren ervan.

 

Gecertificeerd* = bij de algehele tractorkeuring door de Technische Commissie moet de deelnemer een certificaat
kunnen tonen waaruit blijkt dat betreffend component door de NTTO goed gekeurd is voor dit seizoen.

 

Reglement    Hobby Sport Trekker.

 

Gewicht ( kg )

Motor limiet

Gebruik 4-wiel aandrijving

5500

Inlaat restrictie rond 60,5 mm

verboden.

 

Max 7,5 liter.

 

 

Gewicht ( kg)                  Motor limiet

7000kg                      Niet bekend

 

 

1.    De tractor moet voorzien zijn van de standaard achterbrug, de standaard behuizing versnellingsbak
       en een standaard motorblok met standaard geleverde cilinderkop.
       Deze combinatie moet geleverd zijn in een standaard landbouwtractor
       Het voorfront dient origineel te zijn. De tractor m ag zijn voorzien van maximaal één turbo bij max. 6 cil.
       bij een 7 en 8 cil. mag geen turbo aanwezig zijn.
       De tractor is voorzien van een goedgekeurde veiligheids beugel of frame dan wel kabine.
       Maximaal toerental is 2700 omw/min.

 2.   De tractor moet een standaard voorwielgestuurde landbouwtractor zijn zonder merkvreemde delen,
       mag alleen voorzien zijn van rubber banden. Opgesneden banden zijn niet toegestaan, dubbellucht is  
       verboden.

 3.   De tractor moet voorzien zijn van een uiterlijk originele brandstofpomp. Als vervanging zijn alleen een
       Bosch A-pomp of een CAV minimec toegestaan. Max 1 pomp-plunjer per cilinder. De brandstof pomp
       moet op de originele wijze aangedreven worden, zo ook de nokken as.

 4.   Tractoren waarvan de motoren zijn uitgerust met een turbo dienen in het verticale deel van de uitlaat,
       twee bouten M 10, ( 8.8 ) kruislings op een zichtbare plaats door de pijp gemonteerd te hebben.

 7.   De turbo moet met een stalen plaat met een minimale dikte van 2 mm afgeschermd worden.

 8.   De in- en uitlaatspruitstukken dienen origineel te zijn.

 9.   Het gebruik van een interkoeler is niet toegestaan, ook niet als dit wel standaard op dit type tractor is
       geleverd.

 10. De brandstof moet diesel zijn. Water / ether, gassen of andere vloeistof injectie is niet toegestaan.
       Ook niet als dit vermengt word in de diesel

 11. De hefinrichting dient compleet en functionerend aanwezig te zijn. Dit mag in combinatie met de
       steigerbegrenzer.

 12. De tractor dient te zijn voorzien van een steigerbegrenzer. Zie tekening fig. 2.

 13. De tractor dient een trekhaak te hebben als fig. 1 .

 14. De tractor moet voorzien zijn van een restrictor. Dit is een pijp met een lengte van 100 mm en de
       diameter is binnenwerks maximaal 60,5 mm  met in de pijp de noodstop gemonteerd deze bevind zich
       lekvrij maximaal 30 cm voor de turbo.(aansluiting inlaathuis turbo en restrictor gemeten op de hartlijn
       van de buis, verloop,lasbocht, o.i.d.).

 15. De inlaatlucht vanaf de turbo dient via een zo kort mogelijke weg naar het inlaatspruitstuk geleid te worden.

 16. De tractor moet voorzien zijn van twee toerentalmeetpunten. Het eerste meetpunt bestaat uit één (1)
       reflectiesticker op het vliegwiel of de krukaspoelie. Het oppervlak van het vliegwiel of de krukaspoelie
       moet matzwart zijn. De reflectiesticker dient schoon te zijn. Het tweede meetpunt dient te bestaan uit
       een sensor met bekabeling en aansluitpunt.
       Om de sensor te laten detecteren moet er bij de krukaspoelie of het vliegwiel een uitstulping gemaakt
       worden die de sensor steeds kan detecteren als deze uitstulping voorbij komt.
       Deze uitstulping moet minimaal 15 mm hoog zijn en minimaal zo breed als de kop van de sensor.
       De bovenzijde van deze uitstulping moet glad en vlak zijn. De kop van de sensor dient maximaal 5 mm
       van de uitstulping af gemonteerd te zitten. De sensor dient met een niet onderbroken kabel verbonden
       te zijn naar een drie- polige Cobo inbouwstekkerhuis. Dit stekkerhuis dient gemonteerd te zijn nabij de
       aansluiting van de noodstop, aan de achterkant van de tractor.

 

Regelgeving omtrend eisen gesteld aan de inrichting van de slepbaan

Hierop zijn de volgende aanvullende eisen bedacht m.b.t. tot het inrichten van de sleep baan door de gezamenlijke organisaties van de T.S.D.O.

Om de veiligheid van het publiek op een verantwoorde manier te kunnen waarborgen is het vanaf 1-2015 verplicht om:

 • Een sleuf van minimaal 0,5m diepte met er direct naast een bult van de grond uit de sleuf te realiseren.
 • De hekken waar achter het publiek zich bevind op een minimale afstand van 6m vanaf de sleep baan te hebben staan.
 • Aan het eind van de sleepbaan een minimale uitloop te hebben van 15m met daarachter een bult grond van minimaal 1,2m ter voorkoming van het doorschieten van een voertuig.
 • Het publiek dient 8m vanaf de kant van de baan achter drang hekken te staan.
 • Aan voor en achterkant van de baan dient geen publiek te staan.